Update cookies preferences
Mobilmenu
Hem
Produkter
För dig som är...
Prestanda
Företaget
Referenser
Kontakta oss
Mobilmenu

Kv Slottet

Arkitekten

Från början ritade jag in fönster från ett annat fönsterfabrikat i Kvarteret Slottet, säger arkitekt Henrik Jais-Nielsen. Så därför blev jag först besviken när entreprenören inte följde mina rekommendationer utan istället valde H-Fönstret. Men när jag nu ser tillbaka på hela projektet tycker jag att det gått över förväntan. Byggnaderna domineras av fönster sammansatta i hela system, och där nästan varje fönster har sina speciella mått.

Jag brukar jämföra med Rosengård i Malmö där det finns tusen fönster av samma sort. Här finns istället tusen sorter av ett fönster. Och när det gäller de arkitektoniska önskemålen har H-Fönstret klarat att leverera efter våra mest skiftande önskemål och samtidigt behållit entusiasmen vid tillfällen då man kanske skulle ha förväntat sig protester. Som arkitekt är jag helt tillfreds med slutresultatet.
HENRIK JAIS-NIELSEN, ARKITEKT, MATS WHITE AB

Entreprenören

Vi byggde Slottet i Helsingborg som ett exklusivt bostadsområde. Jag hade sedan tidigare goda erfarenheter av H-Fönstret och det bidrog till valet av fönsterleverantör, säger Börje Rasmusson vid entreprenören NCC. Viktigt var också att leverantören uppfyllde alla krav och att man var prisvärd. En stor del av fönstren glasades på byggarbetsplatsen av hanteringsskäl, tillverkningen av fönstren skedde alltså efterhand som byggnaderna restes. Det var en arbetsmetod som fungerade mycket bra!
BÖRJE RASMUSSON, NCC

Byggherre

Valet av fönster är en balansgång mellan ekonomi, arkitektur och teknik, säger Bengt Isberg vid HSB i Helsingborg. I detta fall fungerade balansgången mycket bra. Byggnaderna domineras i stor utsträckning av sina fönster och alla lägenheter i Slottet var sålda före inflyttningsdagen. Att Slottet fick Kasper Salinpriset för sin arkitektur bidrog till att öka intresset. Trenden med den här typen av bostäder där man lägger stor vikt vid estetiken är uppåtgående. Vi har flera liknande projekt i produktion.
BENGT ISBERG, BYGGHERRE, HSBVilla Engawa
Drömhuset
Campus Ultuna
Kv Maskinkajen
Kv Slottet
Kv Sundholmen
Kv Vagnen
Portikhuset
BRF Ljungen
BRF Södertorp
Kemicentrum
Klostergatan
Kv Hertiginnan
Kv Maskinkajen
Kv Slottet
Kv Sundholmen
Kv Vagnen
Portikhuset
BRF Fagrabäck
BRF Ljungen
BRF Södertorp
Campus Ultuna
Kemicentrum
Klostergatan
Kv Hertiginnan
Kv Slottet
Kv Sundholmen
Kv Vagnen
Portikhuset
Campus Ultuna
Kemicentrum
Klostergatan
Kv Slottet
Kv Sundholmen
Portikhuset

H-Fönstret i Lysekil

Om oss
Miljö och kvalitet
Ledning och ägarstruktur
Kontakt
Hitta hit
Dokument

Våra produkter

Glidhängda fönster
Sidohängda fönster
Fasta fönster
Dörrar
Special
Tillbehör
Ritningar

För dig som är

Arkitekt
Entreprenör
Fastighetsägare
Privatperson
Bostadsrättsförening

Broschyrer

Nybyggnation
Fönsterbyten
Fönster för villa
Montagefördelar