Update cookies preferences
Mobilmenu
Hem
Produkter
För dig som är...
Prestanda
Företaget
Referenser
Kontakta oss
Mobilmenu

BRF Södertorp

Beställaren

Förutom högsta kvalitet var ett av kriterierna att de stora fönstren skulle gå lätt att vända runt. Fönsterbytet i de 486 lägenheterna som pågick under en åttamånadersperiod gick snabbare än planerat och helt klart över förväntan. Trots att det innebär ett stort ingrepp vid ett fönsterbyte så var det i princip inte en enda av de boende i föreningen som klagade. En stor eloge till entreprenören ByggCompagniet och deras skickliga hantverkare som utförde jobbet på ett föredömligt sätt. Vi är helnöjda med både entreprenaden och de nya fönstren som väl motsvarar våra högt ställda förväntningar, en bonus är även att bullret från gatorna är borta efter fönsterbytet.
ROBERT SCHULTZ, BRF SÖDERTORP, MALMÖ

Entreprenören

Rätt information och god förståelse mellan alla inblandade är A och O i ett större fönsterbytesprojekt. Vi kapade tidsplanen med flera månader bland annat genom att alla var införstådda med var, när och hur fönsterbytena skulle ske. Vi blev till exempel aldrig stillastående mellan något fönsterbyte på grund av att ingen var hemma i någon av lägenheterna. Viktigt var även logistik och delleveranser av fönster som alltid fanns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Givetvis var den lyckade entreprenaden i högsta grad beroende av våra duktiga medarbetare och produkter av utmärkt kvalitet, avslutar Roger Malm som gärna använder H-Fönstret i fler projekt.
ROGER MALM, BYGGCOMPAGNIET, MALMÖBRF Ljungen
BRF Södertorp
Kemicentrum
Klostergatan
Kv Hertiginnan
Kv Maskinkajen
Kv Slottet
Kv Sundholmen
Kv Vagnen
Portikhuset
BRF Fagrabäck
BRF Ljungen
BRF Södertorp
Campus Ultuna
Kemicentrum
Klostergatan
Kv Hertiginnan
Kv Slottet
Kv Sundholmen
Kv Vagnen
Portikhuset

H-Fönstret i Lysekil

Om oss
Miljö och kvalitet
Ledning och ägarstruktur
Kontakt
Hitta hit
Dokument

Våra produkter

Glidhängda fönster
Sidohängda fönster
Fasta fönster
Dörrar
Special
Tillbehör
Ritningar

För dig som är

Arkitekt
Entreprenör
Fastighetsägare
Privatperson
Bostadsrättsförening

Broschyrer

Nybyggnation
Fönsterbyten
Fönster för villa
Montagefördelar